Oversigt over fiskearter i Langelandsbæltet

De primære fiskearter i Langelandsbæltet er torskefisk og fladfisk. Her er en oversigt over de forskellige fiskearter.

Ønsker du yderligere info, eller har spørgsmål omkring fiskeri på Langeland, som f.eks.madding, fiskegrej m.m.
og naturligvis også bådudlejning på Langeland, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6220 7120.

Torsk

Torsken er den mest populære fisk at fange i Langelandsbæltet, og ideel at fange fra båd.

Lever på dybt vand. Fanges fra ca. 6 m og nedefter.

Mindstemål 35 cm.

Havørred

Havørreden er også en af de mest populære fisk at fange for lystfiskere. Fanges fra ca. 0,5 - 1,5 m. dybde.

Mindstemål 40 cm.

Laks

Laksen er en vandrefisk og vokser op i åer og vandløb, for senere at vandre ud i havet, hvor, det som havørreden, er en populær fisk at fange.

Mindstemål i saltvand 60 cm.

Skrubbe

Skrubben er nok den mest almindelige fladfisk, man kan fange i de danske farvande. Er let genkendelig med sin ru overside. Kan fanges fra ca. 1,5 m og ned til 25 m.

Mindstemål 25 cm.

Rødspætte

Rødspætten er rødplettet på oversiden, og undersiden hvid og glat. Den lever noget dybere, fanges fra ca. 5 til 50 m..

Mindstemål 25 cm.

Ising

Isingen minder om rødspætten, men farven kan variere alt efter hvor den lever. Den foretrækker sandbund, hvor den kan gemme sig for større rovfisk. Lever på dybder fra 2-50 m.

Mindstemål 25 cm.

Pighvar fiskeri fra båd

Pighvarren er mere rund end de andre fladfisk, og de større pighvarrer har pigge på oversiden. Pighvarren er en typist bundfisk. Den jager om dagen, og forfølger sit bytte helt op til vandkanten.

Mindstemål 30 cm.

Slethvarre

Slethvarren er slankere og mere grålig i farven end pighvarren. Lever på sandet bund ned til 50 m, men kan fanges på lavere dybder fra 5 m.

Mindstemål 30 cm.

Tunge

Søtunge eller gråtunge er velsmagende og populær blandt fiskere, da den er let at filitere. Findes på sandet og mudret bund.

Mindstemål 24 cm.

Mørksej

Mørksejen er en del af torskefamilien, men noget mørkere blåsort ryg, og mangler skægtråden. Den lever på åbent hav, men søger ind til kysten når den jager. Lever, som torsken, på dybt vand.

Mindstemål 30 cm.

Lubbe

Lubben, som også er en torskefisk, findes på åbent hav, men også nær kysterne på dybt vand. Foretrækker hård bund med kraftig strøm.

Mindstemål 30 cm.

Kuller

Kuller er også en af de vigtigste torskearter. Kendes mest som nordatlantisk fisk, men fanges også i de indre hav og bælter. Lever dybt på sandet bund.

Mindstemål 27 cm.

Hvilling

Hvillingen er også en Nordatlantisk torskefisk, men fanges også i de indre farvande. Lever ofte nær kysten, men findes på alle dybder. Lever i stimer og indtager føden over sandet mudret bund.

Mindstemål 23 cm.

Hornfisk

Hornfisken er letgenkendelig, med sin lange, tynde og skinnende krop. Den er en hurtig jager, bruger synet så er lettest at fange om dagen.

Der er ingen mindstemål på hornfisk.

Lange

Langen er den største art indenfor torskefamilien, med en størrelse helt op til 160 cm. Lever på de dybeste steder, helt ned til 600 m.

Der er ingen mindstemål på Lange.

Makrel

Makrellen er kendt som en velsmagende fisk, fersk som røget. Den er en slank, torpedoformet, hurtigsvømmende stimefisk og jager i de frie vandmasser.

Mindstemål 20 cm.

Sild

Silden er en af de mest udbredte fisk, og lever i alle danske farvande. Den optræder i store stimer og findes på både lavt og dybt vand.

Mindstemål 18-20 cm.

Multe

Multen er en sommergæst, da den primært er en varmtvandsart. Men pga. varmere vande, er den at træffe ved kystnære områder. Den er planteæder og lever primært af alger.

Mindstemål 20 cm.

Ål

Ålen findes overalt i de danske farvande, primært i lavvandede områder, både i fersk- og saltvand. Ål jager kun om natten.

Mindstemål 38 cm.

Fisketegn

Det kræver et lystfiskertegn for at fiske i Danmark (alder 18-67 år).

1 dag kr. 40,-

1 uge kr. 130,-

1 år kr. 185,-

Se mere på fisketegn.dk

Mindstemål

Mindstemål iflg. Fiskeristyrelsen. Målt fra snudespids til halefinnens spids. Se også fredningstider m.m.

Se mere på fiskeristyrelsen.dk

Ofte stillede spørgsmål omkring pighvarfiskeri på Langeland